Manuálne ovládané ventily

3/2-Wege Endschalter und Taster G