Spoľahlivé riešenia

Rýchle jednanie

Krátke termíny dodania

Technická podpora

Komponenty pre hygienické prevádzky

– Prvky sú určené pre použitie v tzv. „čistých“ prevádzkach a to hlavne v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom a chemickom priemysle. Jednotlivé komponenty sú konštruované a opracované tak, aby nedochádzalo k zanášaniu ich vnútorných častí a bolo možné ich jednoducho vyčistiť.

– Uzatváracie klapky, guľové ventily, čerpadlá, miešacie zariadenia, výmenníky tepla, automatizácia, meracie a analytické prístroje, vybavenie nádrží – prielezy, priezory, poistné ventily, mycie hlavice, inštalačný nerezový materiál …

Priemyselné armatúry a príslušenstvo

– Armatúry sú určené pre použitie v štandardných a „Heavy Duty“ prevádzkach ako v strojárskom, hutníckom, stavebnom, energetickom priemysle a iných.

– Uzatváracie klapky, guľové ventily, elektromagnetické ventily, vzduchom ovládané ventily, jednosmerné a uzatváracie ventily, lapače nečistôt, príruby, kompenzátory potrubia, navarovacie a rozoberateľné fitingy, závitové spojky, závitové vsuvky, mufne …

Pneumatické prvky

– Používané v rozvodoch stlačeného vzduchu. Slúžia ako riadiace a akčné členy v procese automatizácie výroby, na úpravu stlačeného vzduchu, ako kontrolné a bezpečnostné členy, prvky na zostavenie pneumatických obvodov.

– Pneumatické valce, pneumatické ventily, úpravne jednotky vzduchu, tlakové spínače, logické členy, skrutkovanie a hadicové spojky, hadice a rozvodné trubky, tlakové nádoby.